Ένα νέο βοήθημα, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να προσφέρει λειτουργική όραση σε ασθενείς με νομική τύφλωση, σύμφωνα με μία εργασία που παρουσάστηκε από τον Οφθαλμίατρο Τσαμπάκη Στυλιανό και τον καθηγητή Οφθαλμολογίας Μπρούζα Δημήτριο στο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδιο και βραβεύτηκε. Το βοήθημα λειτουργεί με τη χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας. Έχει τη δυαντότητα να μεταγέρει το είδωλο σε υγιεες, λειτουργικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και δέχεται φωνητικές εντολές από τον ασθενή στα Ελληνικά. Το σύστημα προσαρμόζεται ειδικά σε κάθε ασθενή, ανάλογα με τη πάθησή του, όπως αναφέρει ο Οφθαλμίατρος κ. Τσαπάκης που το κατασκεύασε.