Είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στους χώρους του αρχοντικού αλλά και στο οπτικό κατάστημα το οποίο στεγάζεται σε αυτό, τους νέους φίλους μας από την Ελβετία. Αφού περιηγηθήκαμε μαζί τους στους χώρους του αρχοντικού και στην αίθουσα της περίφημης οροφογραφίας, τους μιλήσαμε για την ιστορία του τόπου μας και τα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα τα οποία τον καθιστούν μοναδικό παγκοσμίως.

Στο τέλος δοκιμάσανε τα συλλεκτικά γυαλιά τα οποία αναπαριστούν μέρος της οροφογραφίας στους βραχίονές τους.